www . Tom Brands . nl

 

Wat doe ik?
 

 

Wat heb ik gedaan? » Cursussen

Besluitvormingsprocessen 2008

Inleiding
Ben je nieuw bij de gemeente dan weet je vaak niet hoe de besluitvormingsprocessen rondom college- en raadsvoorstellen verlopen. Maar ook als je hier al jaren rondloopt, kan het zijn dat je niet goed weet hoe het zit met bijvoorbeeld de actieve informatieplicht of raadsvragen op grond van artikel 34 etc. Wie is waarvoor verantwoordelijk, wie stelt de agenda en besluitenlijst voor het college en de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) op, hoe zit het met termijnen en procedures? Deze korte workshop richt zich puur op de besluitvormingsprocessen binnen onze organisatie.

Doelgroep
Beleidsmedewerkers en leidinggevenden die een college- of raadsvoorstel opstellen en/of opereren in de poltiek-bestuurlijke context.

Inhoud en opzet

De workshop gaat in op de organisatie en rollen van raad, college, Griffie, Bureau Gemeentesecretaris en het ambtelijke apparaat. Daarnaast is er aandacht voor besluitvormingsprocessen en agenda, termijnen en procedures (wie, wat en waar). Ook het onderlinge verkeer tussen het bestuurlijke en ambtelijke apparaat komt aan de orde, met aandacht voor mondelinge en schriftelijke vragen, moties en de lijst ingekomen stukken.

Resultaat
Je hebt inzicht in de besluitvormingsprocessen rondom college- en raadsvoorstellen, je weet welke termijnen en procedures er gelden om het besluitvormingsproces in goede banen te leiden en je weet op de juiste manier te handelen bij vragen vanuit de raad.

Duur
1 dagdeel

Datum en tijdstip
Oktober 2008

Trainer(s)
Herman Luitjes & Ruud Bagchus

Kosten
Er worden geen kosten doorbelast aan de diensten.