www . Tom Brands . nl

 

Wat doe ik?
 

 

Wat heb ik gedaan? » Cursussen

Morele oordelingsvorming 2010

Inleiding
Stel, je hebt een dilemma en je moet een keuze maken. En dan gaat het niet om een keuze tussen goed en fout. De meeste mensen weten dan wel wat ze moeten kiezen. Nee, voor allebei de keuzes is wat te zeggen. Voor allebei de keuzes zijn argumenten te verzinnen waar je achter kunt staan. Hoe neem je een besluit? Ga je puur op je gevoel af? Maar wat als je daar niet uitkomt? De training Morele oordeelsvorming is een dilemmatraining die je helpt om bij moeilijke beslissingen tot een afgewogen besluit te komen.

Doelgroep
Iedereen die in aanraking komt met dilemma’s en graag een ruggensteuntje wil in het afwegen van de argumenten om te komen tot een juist besluit.


Inhoud en opzet
De training is interactief van opzet. Na een korte discussie over wat integriteit nou eigenlijk is, wordt ingegaan op wat een dilemma is, hoe je een dilemma formuleert en vervolgens bespreekt. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk. Het 7-stappenmodel voor morele oordeelsvorming wordt geďntroduceerd en je leert de zeven stappen toe te passen op je eigen dilemma’s.

Resultaat
Je kent het 7-stappenmodel en hebt voldoende aanknopingspunten in handen om tot een afgewogen besluit te komen met betrekking tot je eigen dilemma’s.

Duur
1 dag.

Datum
4 maart 2010.

Trainer(s)
Victor van Lieshout, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Kosten
€ 250,-.