www . Tom Brands . nl

 

Wat doe ik?
 

 

Wat heb ik gedaan? » Cursussen

Adviseren als tweede beroep
adviesvaardigheden voor beleids- en stafmedewerkers
2009

 

Inleiding
Heb je je wel eens afgevraagd waarom je soms effectief bent en andere keren niet? Ken je het gevoel dat je het eigenlijk anders aan zou moeten pakken maar dat het niet lukt? Of dat je een extern adviseur dingen ziet doen waarbij je denkt: 'dat wil ik ook kunnen!'? Zou je meer uit onderhandelingssituaties willen halen? Of handvatten willen krijgen voor het werken voor opdrachtgevers die minder ver in hun denken zijn dan jij? Als je je herkent in dit soort vragen, is de training 'Adviseren als 2e beroep' een aanrader.

Eigenlijk is adviseren 'het tweede beroep' van staf- en beleidsfunctionarissen. Ze zijn goed in hun vak, maar het lukt hen niet altijd om effectief te zijn. Dat is jammer want vaak is het hun taak om vanuit hun discipline een bijdrage te leveren aan de organisatie. Het is belangrijk dat zij over de technieken en vaardigheden beschikken om invloed uit te oefenen, anders gaat hun bijdrage verloren. Beheersing van de vakdiscipline alléén is niet voldoende. Daarom biedt de Apeldoorn Academie de training 'Adviseren als 2e beroep' aan. In deze training krijg je vaardigheden aangereikt om jouw adviezen geaccepteerd te krijgen. Om effectief te zijn.

Centraal hierbij staat de persoon van de adviseur zelf. Ken je jezelf? Weet je hoe je waarneemt? Hoe je interpreteert? Ken je je eigen vooronderstellingen en paradigma's? Hoe stel je je op ten opzichte van je opdrachtgever? Hoe maak je je keuzes en ben je je daarvan bewust? Op welke manier hou je oog op het resultaat en hou je tegelijktijd voldoende ruimte om te schakelen? In drie dagen bespreken we deze vragen met je, waarbij we de nadruk leggen op het ontwikkelen en gebruiken van adviesvaardigheden.

Doelgroep
Alle staf- en beleidsmedewerkers voor wie advisering een belangrijk onderdeel uitmaakt van de functie.


Programma

Dag 1: De adviseur
Op dag 1 sta jij centraal in je rol als adviseur. We kijken naar zaken die volgens jou lukken en naar zaken waarin je naar je eigen idee nog tekortschiet. Groepsgewijs bespreken we onze persoonskenmerken die daarbij een rol spelen. We vragen je om van tevoren een persoonlijkheidstest in te vullen. Hiermee komen we bij een belangrijke vaardigheid: het betrekken van situaties op jezelf. Dit vertalen we naar de verschillende rollen die een adviseur kan vervullen. Vervolgens vertalen we dit naar de opdrachtgever. Hoe zie je die, hoe ga je ermee om en welke keuzemogelijkheden heb je? Het op verschillende niveaus aansluiten bij de opdrachtgevers staat hierbij als kernvaardigheid centraal.

Dag 2: Het advies
Op dag 2 staat het advies zelf centraal. We kijken hoe je de inhoud van een advies kunt bepalen. Vaardigheden die hierbij aan de orde komen, zijn waarnemen (en fouten die daarbij vaak worden gemaakt), het trekken van conclusies en het opsporen van vooronderstellingen bij jezelf en de opdrachtgever. Ook kijken we naar het signaleren van en het omgaan met weerstand. Vervolgens kijken we naar de context van het advies: de organisatie en organisatieculturen. Centraal hierbij - en dat houden we als rode draad vast - sta jij: hoe kun jij in de context van je advies je invloed vergroten?

Dag 3: De uitvoering
Adviseren houdt nogal eens op bij het advies zelf. De kernvraag tijdens de 3e dag is: hoe krijg je je advies uitgevoerd? Als kernkwaliteit bespreken we het kiezen van een uitvoeringsstrategie en het managen van het proces. Hierbij bespreken we de dilemma's die daarbij naar voren komen. In de afsluitende middag bespreken we de praktijk van het adviseurschap. Hierbij nodigen we enkele ervaren adviseurs van binnen en buiten de gemeente uit.

Resultaat
Je hebt inzicht in je rol in adviesprocessen bij de organisatie. Hierbij ben je in staat zowel te denken en handelen vanuit inzicht in je eigen persoonskenmerken als vanuit kenmerken van de organisatie en de omgeving.

Duur
Drie aaneengesloten dagen.

Datum
3, 4 en 5 februari 2009.

Trainer(s)
Bram Wattel, Marjan van Loenen en Remko Iedema.

Kosten
€ 1.000,- per deelnemer.