www . Tom Brands . nl

 

Wat doe ik?
 

 

Wat heb ik gedaan? » Cursussen

Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving 2009

Inleiding
Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving is wezenlijk anders dan werken in het bedrijfsleven. Het vraagt specifieke kennis van jou als medewerker. Kennis alleen is echter niet voldoende. Er bestaat namelijk geen blauwdruk van hoe wij als organisatie in deze dynakische omgeving kunnen en moeten werken. Daarom is het belangrijk met elkaar in gesprek te gaan. Om ervaringen te delen en van elkaar te leren hoe we in het politieke landschap het beste met elkaar om kunnen gaan.

Doelgroep
Medewerkers die in hun dagelijkse werkzaamheden regelmatig te maken hebben met de politiek-bestuurlijke context. Denk hierbij o.a. aan beleidsmedewerkers, adviseurs, leidinggevenden, projectleiders en projectsecretarissen.


Inhoud en opzet
Het programma bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Er is aandacht voor thema’s als de verhouding tussen raad en college, de eisen die het dualisme stelt, de rol van het Presidium en de instrumenten van de raad. Door te werken aan casus ervaar je wat de verschillende rollen van burger, ambtenaar, raadslid en wethouder betekenen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen aan een wethouder en raadslid.

Aanwezig waren wethouder Paul Blokhuis (Christenunie) en raadslid Gert Jan Kleinpaste (fractievoorzitter Groenlinks).

Resultaat
Je bent op de hoogte van de eisen die de politiek-bestuurlijke context stelt aan je werkwijze en je weet op dit vlak je weg te vinden binnen de organisatie.

Duur
1 dag.

Datum
19 maart 2009.

Trainer(s)
Ruud Baghus & Marit Stam.

Kosten
Er worden geen kosten doorbelast aan de dienst
en.