www . Tom Brands . nl

 

Wat doe ik?
 

 

Wat heb ik gedaan? » Cursussen

Hoe schrijf ik een collegevoorstel? 2009

Inleiding
Binnen de gemeente werken we met bespreekvoorstellen voor het college. In een collegevoorstel komen vaak veel disciplines samen. Het onderwerp wordt van verschillende kanten belicht. Hoe zorg je ervoor dat het een duidelijk verhaal wordt en de beslisser de juiste informatie voorgeschoteld krijgt om een besluit te nemen? Hoe ver ga je bijvoorbeeld in het beschrijven van vakinhoudelijke informatie? Wat zet je wel in de toelichting en wat niet? De training richt zich op het collegevoorstel en de vereisten die daarvoor gelden. Aan de hand van een casus uit de praktijk oefen je vervolgens in het schrijven van een effectief voorstel. Ook wordt kort ingegaan op het administratieve proces er omheen.

Doelgroep
Medewerkers en leidinggevenden die collegevoorstellen opstellen.


Inhoud en opzet
De training bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit een kennismaking met het nieuwe collegevoorstel (voorblad en toelichting) en aandacht voor het administratieve proces er omheen. Dit onderdeel wordt verzorgd door een collega van Bureau Gemeentesecretaris of de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken van de Publieksdienst. Het tweede deel bestaat uit oefenen met daadwerkelijk schrijven aan de hand van een casus. Schrijf je een oordeel of advies? Hoe zet je je verhaal logisch en overzichtelijk op papier? Wat zijn de beslispunten en hoe formuleer je die? Hoe onderbouw je het advies op een goede en duidelijke manier?

Resultaat
Je bent op de hoogte van de vereisten die er aan het collegevoorstel verbonden zijn. Je bent in staat om binnen het format kernpunten beknopt weer te geven en beslispunten helder te formuleren.

Duur
1 dag

Datum
30 maart 2009

Trainer(s)
André Zents en Paul van der Heijde

Kosten
€ 150,- per deelnemer.