www . Tom Brands . nl

 

Wat doe ik?
 

 

Wat doe ik? » Dierenbescherming OvergelderDierenbescherming Overgelder


Medewerker PR & Voorlichting
.


Als vrijwilliger zat ik in de Werkgroep Public Relations & Voorlichting.
De werkgroep Public Relations & Voorlichting van de Dierenbescherming OverGelder coördineert alle activiteiten die betrekking hebben op PR en het verstrekken van informatie voor haar gebied. Ze springt in op de actualiteit, schrijft persberichten en geeft interviews voor de krant, radio en tv. Daarnaast is de werkgroep initiatiefnemer en (mede)uitvoerder van activiteiten, zoals bv. scholenvoorlichting en acties opgedragen vanuit het landelijk bureau van de Dierenbescherming. De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers die om de 4 weken bij elkaar komen om de activiteiten met elkaar af te stemmen en indien nodig gebeurt dit vaker.

Taken
· (Mee)denken over, (mee)organiseren en uitvoeren van het PR-plan en voorlichtende activiteiten en campagnes voor Dierenbescherming OverGelder
· Ondersteunen van acties van de afdeling
· Maken van voorlichtingsmateriaal (posters en/of teksten voor b.v. op de stand)
· Teksten aandragen voor het ledenblad
· Bijwonen van het overleg en de algemene ledenvergadering
· Bijhouden van actuele informatie m.b.t. dieren en hun welzijn
· Mensen op de hoogte stellen van de standpunten, informatie- en campagnemateriaal van de Dierenbeschermin
g