www . Tom Brands . nl

 

Wat heb ik gedaan?

 

Referentie
Fokko Spoelstra
Wethouder, gemeente Apeldoorn Nominatie JAvhJ 01-09-2009
Aanleiding: Nominatie landelijke verkiezing Jonge Ambtenaar Van Het Jaar 2010.

 

Motivering
Tom is een gedreven en gepassioneerd ambtenaar die zowel intern als extern tal van onverwachte verbindingen tot stand weet te brengen. Ik verwacht van de moderne ambtenaar dat hij de wereld van buiten naar binnen weet te brengen en omgekeerd onze visie ook naar buiten weet te verwoorden: tom doet dat met verve.

Korte omschrijving van het werk de genomineerde
Als Adviseur Wonen bijdrage aan diverse projecten zoals de Kanaalzone, Zuidbroek, de binnenstad en Apeldoorn Zuid. Projectleider en verantwoordelijk voor het dossier studentenhuisvesting in Apeldoorn. Deelname aan het programma stop de jonge vlucht en HBO Lobby. Co÷rdinatie van de samenwerking met Saxion Hogescholen Academie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw. Begeleiding projectgroepen studenten en stagiairs. Organisatie van excursies en het woningmarktdebat.

Als medewerker bestuurscommunicatie gaat het om afhandeling persvragen van de media, woordvoerder namens het college van burgemeester en wethouders, speeches schrijven voor wethouders, persberichten, teksten voor de website, organiseren van persmomenten en de wekelijkse media analyse 'Apeldoorn en omstreken'. En tal van kortlopende projecten zoals bijvoorbeeld het project jongeren digitaal in gesprek met de wethouder.

Genomineerde heeft een bijzondere belangstelling voor de publieke zaak, omdat:
Hij het beleidsmatige helder weet te vertalen in communicatie richting tal van doelgroepen maar met name jongeren: hij schuwt daarbij inzet van nieuwe media niet. Hij heeft echt hart voor Apeldoorn.

Genomineerde vernieuwt de overheid en komt met creatieve oplossingen, zoals:
Voorbeeld is de inzet van nieuwe media: hyves youtube maar ook chatten met de wethouder door jongeren etc.

Genomineerde is een goede ambassadeur voor jonge ambtenaren, omdat:
Hij straalt aan alle kanten uit dat werken voor de publieke zaak niet saai is, maar juist talloze kansen biedt.

Genomineerde heeft lef, gedrevenheid en behaalt goede resultaten, dat blijkt uit:
Tom heeft een doel voor ogen en weet dat ook te bereiken: de jongeren site apeldoorner.com is door hem gelanceerd en is nu het jongerenplatform in Apeldoorn. Tom heeft communicatief de jongerenhuisvesting onder de aandacht van de Apeldoorner weten te brengen waardoor de beeldvorming over nut en noodzaak gekanteld is.

Genomineerde heeft een toekomstvisie die inspireert en motiveert, dat blijkt uit:
Visie op de stad: een stad zonder jongeren is op termijn een stad zonder toekomst.


Fokko Spoelstra
Wethouder Economische Zaken en Cultuur
Gemeente Apeldoorn