www . Tom Brands . nl

 

Wat heb ik gedaan?

 

Referentie
Jolanda Reitsma
Wethouder, gemeente Apeldoorn Referentie 01-09-2009
Aanleiding: Nominatie landelijke verkiezing Jonge Ambtenaar Van Het Jaar 2010.

 

Waarom zou Tom de "jonge ambtenaar van het jaar"moeten worden? Tom is bij ons begonnen tijdens zijn studie en is daarna bij ons blijven werken. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar we hebben hem heel bewust willen vasthouden. Dat heeft met een aantal dingen te maken.

- Tom is bijzonder enthousiast. De onderwerpen waar hij mee bezig is pakt hij op met volle inzet. Bovendien is het zo dat een vraag aan hem vandaag gesteld kan worden en binnen een dag wordt opgepakt en beantwoord. Kortom, energiek en snel.
- Tom is een belangrijke verbinding tussen het stadhuis en de jongeren van Apeldoorn. Hij heeft tijdens zijn studie een internetsite opgezet samen met een aantal anderen voor de jeugd van Apeldoorn. Die jeugd bezocht die site massaal. Dat maakt dat Tom een bekendheid is onder jongeren, maar ook dat hij in staat is een groep jongeren te mobiliseren om gesprekpartner te zijn van de gemeente.
- Tom laat een frisse wind waaien door het stadhuis. Hij accepteert geen "dat deden we altijd al zo", maar wil altijd het waarom weten. De gemeente heeft in het collegeconvenant 2006-2010 als belangrijkste uitgangspunten geformuleerd dat er sprake moet zijn van een cultuurverandering, er moet meer verbinding zijn tussen hetgeen er in de buitenwereld gebeurt en wat er in het stadhuis gebeurt. Ook op dienstniveau worden hiervoor mensen uitgenodigd om mee te denken hoe je dat kunt doen. Natuurlijk zit Tom daarbij.
- Zijn grote passie is het realiseren van woningbouw voor zijn eigen leeftijdscategorie: studenten en jongeren tot ca. 30 jaar. Dit is zeker geen gemakkelijke opgave, maar hij doet dat met overgave. Het zou hem ook nog wel eens kunnen lukken.
- Naast ambtenaar bij de afdeling wonen is Tom ook nog een dag in de week werkzaam bij de afdeling bestuurscommunicatie. Dit is een bijzonder waardevolle combinatie. Daardoor heeft hij geleerd, dat het niet alleen gaat om plannen en besluiten, maar ook over de vraag hoe je dit vervolgens aan de samenleving uitlegt. En ook hier zijn Tom's contacten met de jongeren van Apeldoorn van grote waarde.
Jolanda Reitsma
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
Gemeente Apeldoorn