www . Tom Brands . nl

 

Wat heb ik gedaan?

 

Referentie
Paul Blokhuis
Wethouder, gemeente Apeldoorn Referentie 01-09-2009
Aanleiding: Nominatie landelijke verkiezing Jonge Ambtenaar Van Het Jaar 2010.

Toen mij werd gevraagd op papier te zetten wie volgens mij de ambtenaar Tom Brands is, hoefde ik daarover niet lang na te denken. Natuurlijk doe ik dat graag voor zo'n gemotiveerd en getalenteerd werknemer.

In personeelsadvertenties van de Gemeente Apeldoorn wordt aangegeven dat je gaat werken in een stadhuis met flinke ambities. Op de site van de gemeente staat onder de rubriek "vacatures":

In Apeldoorn is het goed wonen en werken. Het economisch klimaat is er aantrekkelijk en de voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, recreatie en lifestyle staan op een hoog peil. Voor de toekomst zijn er volop ambities. In nauwe dialoog met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen zijn de contouren voor het jaar 2020 geschetst. De gemeente Apeldoorn ontwikkelt zich op veelbelovende wijze. Met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden aansprekende coproducties opgezet. Dat kenmerkt haar eigentijdse aanpak: het gaat erom samen met alle betrokkenen richting te geven aan een stad in ontwikkeling waar ruim 156.000 inwoners graag en goed wonen.


Voor de uitwerking van al deze ambities hebben wij regelmatig nieuwe gemotiveerde mensen nodig. Tom heeft een paar eigenschappen die ervoor zorgen dat hij zonder probleem in het ambitieuze, zelfbewuste en eigentijdse profiel van Apeldoorn past. Hij is intelligent, eigenwijs, betrokken, heeft veel affiniteit met zijn werk in het algemeen en Apeldoorn in het bijzonder en heeft zeer veel contacten onder jongeren.

Intelligent en eigenwijs
Het college van B&W heeft aan het begin van deze bestuursperiode expliciet te kennen gegeven van de ambtenaren de nodige tegenspraak - voortvloeiend uit een constructieve en meedenkende opstelling - te verwachten. Als een bestuurder naar het oordeel van de ambtelijke organisatie een verkeerd besluit dreigt te nemen, moet een ambtenaar vooral niet zijn mond houden of de andere kant opkijken. Bij Tom is dit niet tegen dovemansoren gezegd. Wat daarbij ook van pas komt is zijn politieke antenne, die eigenlijk elke beleidsambtenaar zou moeten hebben. Bovendien kan hij standpunten niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk prima verwoorden.

Betrokken en eigentijds
Apeldoorn heeft - als snelst vergrijzende 100.000-plus gemeente in Nederland - te maken met de zogenaamde jonge vlucht (jongeren tussen 18 en 35 vertrekken). In het stadhuis wordt veel geïnvesteerd in het tegengaan van die jonge vlucht. Tom levert daaraan beroepshalve ook een bijdrage. Het mooie is dat hij dat ook duidelijk doet met een intrinsieke motivatie. Want in het verlengde van zijn professionele inspanningen probeert hij ook privé een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijk woon-, studeer- en werkklimaat voor jongeren in zijn gemeente. De Apeldoornse uitgaanswereld kent hij op zijn duimpje, hij ontmoet talloze leeftijdsgenoten, fysiek op het Caterplein en virtueel via hyves (ca. 700 vrienden) en via www.apeldoorner.com. Tom is medeoprichter en -beheerder van deze site, een van de grootste en succesvolste digitale jongerenplatforms in Nederland. Daar start hij ook allerlei topics over actuele thema's voor Apeldoornse jongeren. Verder organiseert hij periodiek wedstrijden voor talentvolle, jonge Apeldoornse musici onder de naam 'Plugged'.

Ik denk dat geen van de ongeveer 1700 Apeldoornse gemeenteambtenaren zo goed weet wat er onder Apeldoornse jongeren leeft als Tom Brands. Het is erg handig voor een gemeentebestuur zo iemand in het stadhuis te hebben rondlopen. Het is voor gemeentebestuurders daarnaast erg fijn te werken met ambtenaren die (gepast) trots zijn op hun gemeente. Tom is ronduit trots op Apeldoorn.

Jong en ambitieus
Hoewel Tom nog maar 25 jaar is, heeft hij al heel wat voetstappen in het stadhuis staan. Tijdens zijn opleiding begon hij in de vakanties achter de balies bij burgerzaken, het visitekaartje van de gemeente. Ook na zijn opleiding heeft hij daar nog een korte periode gewerkt. Het is de plek waarmee de doorsnee burger het meest heeft te maken. Die ervaring heeft hij later goed kunnen gebruiken bij zijn kijk op dienstverlening. Een goede dienstverlening houdt immers niet op bij het loket van burgerzaken. Als er actuele ontwikkelingen zijn op het terrein van burgerzaken voelt Tom goed aan of die interessant kunnen zijn voor de media.

Inmiddels is Tom werkzaam als adviseur wonen bij de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit sluit prima aan bij zijn opleiding ruimtelijk ordening en planologie in Deventer. Pluspunt is dat hij als geboren en getogen Apeldoorner niet meer de weg hoeft te leren kennen in de stad en bij wijze van spreken elke straathoek kent. Vorig jaar werd zijn talent ook opgemerkt bij de dienst Middelen, in het bijzonder de afdeling communicatie. Daar is Tom sinds vorig jaar één dag per week werkzaam. Daar maakt de gemeente dankbaar gebruik van zijn kennis van actuele ontwikkelingen in de stad en van gevoeligheden onder de bevolking.

Zo heeft Tom zich in een rap tempo ontwikkeld tot een allround inzetbare ambtenaar, waarop Apeldoorn erg trots en zuinig mag zijn.


Paul Bokhuis
Wethouder Welzijn en zorg, strategie, communicatie, ea.
Gemeente Apeldoorn