www . Tom Brands . nl

 

Wat doe ik?
 

 

Wat doe ik? Gemeente ApeldoornRelatiemanager bedrijven sector vrije tijd


Van 2013 - 2018 was ik fulltime Relatiemanager bedrijven voor de sector vrije tijd. Het aanspreekpunt voor bedrijven in de sectoren recreatie, toerisme, horeca en detailhandel en bedrijven gevestigd in de binnenstad, het stadsdeel Noord-West en de winkelgebieden.

De Apeldoornse economie kent vijf kansrijke en stuwende sectoren. De maakindustrie, de zorgsector, de ICT-sector, de sector vrije tijd en de sector Transport- en logistiek. Dit zijn de Apeldoornse topsectoren. Dat betekent dat de Gemeente Apeldoorn extra capaciteit zet op deze sectoren.

Elke sector kent een eigen relatiemanager bedrijven die de contacten met de bedrijven pro-actief onderhoudt. Het is de taak van de relatiemanagers om bedrijven te assisteren bij allerlei vormen van dienstverlening van de gemeente. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor bedrijven en legt bedrijfsbezoeken af voor de individuele wensen van een bedrijf, werkt aan een duurzame relatie met het bedrijfsleven en stimuleert onderlinge samenwerking binnen de sector. Behalve dat zij verantwoordelijk zijn voor een bepaalde economische sectoren, gaan zij ook stadsdeelgericht te werk en zijn zij aanspreekpunt voor bedrijven in een bepaald stadsdeel. De Relatiemanager bedrijven behartigt binnen de gemeentelijke organisatie de belangen van de ondernemers, denkt met hen mee en zoekt gezamenlijk naar kansen en mogelijkheden.


De meest actuele informatie voor ondernemers in de gemeente Apeldoorn vindt u op:

apeldoorn.nl/ondernemen 

Interview eigen! ondernemer 2014Interview relatiemanagers De Ondernemer juni 2015