www . Tom Brands . nl

 

Wat doe ik?
 

 

Wat doe ik? » PBO
College benoemt leden voor omroepraad lokale omroep Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders heeft conform de voordracht van de Stichting RTV Apeldoorn besloten 11 leden te benoemen tot lid van het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) van de lokale, publieke omroep in Apeldoorn. De benoeming geldt vanaf heden tot en met 31 juli 2007. De Mediawet bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders de leden van het PBO, ofwel omroepraad, benoemt. De benoeming gebeurt op bindende voordracht van de lokale omroepinstelling.

De volgende personen zijn benoemd:

1. Mw. G.A. Zijlstra; zij vertegenwoordigt de andere culturen in Apeldoorn.
2. Dhr. Th. Linthorst; hij vertegenwoordigt de dorps- en wijkraden in Apeldoorn.
3. Dhr. A.F. de Vries; van de Vereniging Sportraad Apeldoorn, hij vertegenwoordigt de sport in Apeldoorn.
4. Dhr. A.M. Bokhorst; van de FNV-Oost, hij vertegenwoordigt de werknemers in Apeldoorn.
5. Dhr. M. v.d. Waal; van het Apeldoorns Beraad van Kerken, hij vertegenwoordigt de godsdiensten in Apeldoorn.
6. Dhr. H.K.A. Frieling; van de Stichting Apeldoornse Monumenten, hij vertegenwoordigt de monumenten in Apeldoorn.
7. Dhr. J. Cornelissen; van senioren in Apeldoorn (CAO), hij vertegenwoordigt de ouderen in Apeldoorn.
8. Dhr. R. Lugt, van de Vereniging Oud Apeldoorn, hij vertegenwoordigt de historie van Apeldoorn.
9. Mw. G. Kroeze, van Schouwburg- en Congrescentrum Oprheus, zij vertegenwoordigt de culturele instellingen in Apeldoorn.
10. Dhr. M. van Woudenberg, hij vertegenwoordigt de ondernemers in Apeldoorn.
11. Dhr. T. Brands, hij vertegenwoordigt de jeugd in Apeldoorn.