www . Tom Brands . nl

 

Wat doe ik?
 

 

Wat heb ik gedaan? » Opleiding » ROP

Ruimtelijke Ordening en Planologie, Saxion Hogescholen Deventer

Afgestudeerd in 2007.Afstudeerproject


Studiejaar 4 (2006 - 2007)

Organisatie:   Gemeente Apeldoorn, Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling
Begeleiding:   Tjoukje Wijnstra
Begeleiding 2:   Rob Harmsen, KEI
Beoordelaar:   André Bus
Periode:   Februari - September 2007
Project:
  Het Grotestedenbeleid, kansen voor Apeldoorn?
Korte Omschrijving:


  Onderzoek naar de gevolgen voor de Gemeente Apeldoorn met betrekking tot autonomie, financien en diverse beleidsvelden wanneer de Gemeente Apeldoorn zou toetreden tot het GSB.
Meer informatie:   Lees meer...

 

 


Stages

Studiejaar 3 (2005 - 2006)

Organisatie:   Gemeente Apeldoorn, Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling
Begeleiding stage:   Tjoukje Wijnstra
Begeleiding school:   Peter Smit
Periode:   September 2005 - Maart 2006
Opdracht(en):
  Leisurenota voor de binnenstad: Leisure in beeld.
Korte Omschrijving:


  Opstellen van een nota ontspanning specifiek voor de binnenstad van Apeldoorn, ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de Tussenbalans Binnenstadsvisie,
de Binnenstadsmonitor en enquetering jongeren.
Meer informatie:   Lees meer...

 

 

 Organisatie:   Provincie Overijssel / Atelier Overijssel, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit
Begeleiding stage:  Bart Beukema, Provincie Overijssel;
Jandirk Hoekstra, H+N+S Landschapsarchitecten;
Karen de Groot, zelfstandig landschapsarchitect;
Margien Katerberg, ateliermanager.
Begeleiding school:   Theo de Bruijn, lector Lectoraat Duurzame Ontwikkeling, Saxion Hogescholen
Periode:   Maart - Juli 2006
Opdracht(en):
  Opstarten onafhankelijk Atelier Ruimtelijke Kwaliteit
Korte Omschrijving:
  Het betrof het bijdragen aan het opzetten van een nieuw op te richten organisatie die provincie, gemeenten, waterschappen en andere initiatiefnemers gevraagd en ongevraagd adviseert over (kansen voor) ruimtelijke kwaliteit. Tijdens de stage is tevens een ambitiedoument ruimtelijke kwaliteit in het onderwijs geschreven voor de Academie ROB.
Meer informatie:   Lees meer...


Projecten


Studiejaar 4 (2006-2007)

Organisatie:   Gemeente Apeldoorn
Opdrachtgever(s):
  Wouter Groote, Lammert de Hoop, Mieke van der Linden
Periode:   September - November 2006
Opdracht(en):
  Private betrokkenheid bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen
Korte Omschrijving:


  De Gemeente Apeldoorn wou verkennen of private betrokkenheid in de ontwikkeling, exploitatie en beheer kan bijdragen aan het bereiken van een hoger kwaliteitsniveau op korte en lange termijn bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Omdat de wenselijkheid van private betrokkenheid bij de ontwikkeling en beheer van het regionale bedrijventerrein niet op voorhand duidelijk was, is de mogelijke meerwaarde en (on)mogelijkheden van private betrokkenheid onderzocht.
Meer informatie:   Lees meer...

 
 


Organisatie:   Gemeente Enschede
Opdrachtgever(s):
  Pascal Heynen, Rik Zeeuwen, Ton Vervoort
Periode:   November 2007 - Februari 2007
Opdracht(en):
  Masterplan en samenwerkingsovereenkomst Wesselerbrink Enschede
Korte Omschrijving:


  Het winkelcentrum Wesselerbrink in Enschede is toe aan vernieuwing. De partijen Gemeente Enschede, DC Vastgoed BV en woningbouwcorporaties Domein en De Woonplaats willen dit samen realiseren. Dit multidisciplinaire project werd in gemixte projectgroepen van studenten RO en Vastgoed uitgevoerd waar drie rollen werden gespeeld door de studenten. Elke 'partij' kreeg uitgangspunten mee om te onderhandelen. Na de onderhandelingen werd een masterplan en een samenwerkingsovereenkomst gemaakt.

 
 


Studiejaar 2 (2004 - 2005)


Titel project:   Kansen voor Twente
Opdracht:
  Scenariostudie voor de Gemeente Dinkelland
Omschrijving:


  De ontwikkeling van een SWOT-analyse van de gemeente en op basis daarvan de ontwikkeling van twee verschillende toekomstscenario's die vervolgens tegen elkaar werden afgewogen.

Titel project:   Stedelijke Vernieuwing
Opdracht:
  Toekomstvisie Bomenbuurt Winschoten
Omschrijving:  Toekomstvisie voor woningbouwcorporatie Acantus hoe om te gaan met het woningbestand in de buurt waarbij rekening werd gehouden met gemeente, bewoners, de afweging renovatie/sloop, stedebouwkundige structuur bij nieuwbouw en indien hiervoor gekozen woonzorgconcepten.

Titel project:   Crossing Borders
Opdracht:
Grensoverschrijdend Engelstalig project, Maastricht
Omschrijving:


  Scenariostudie en onderzoek naar de revitalisering van de spoorwegverbinding Maastricht-Hasselt en de openbaarvervoersverbinding algemeen tussen beide steden.

Titel project:   Digitaal bestemmingsplan
Opdracht:
  Bestemmingsplan Sportpark-Zuid Doetinchem
Omschrijving:  Het doorlopen van de complete procedure van een bestemmingsplan resulterend in eindproducten in de vorm van een globaal moederplan voor het gehele gebied samengesteld in projectverband en een individueel digitaal gepresenteerd bestemmingsplan van een uitwerkingsgebied.